Rada pedagogiczna

LISTA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

NAUCZYCIELE

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Sobiech Małgorzata

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Domańska Beata

Malitka Barbara

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU

Banaszczyk Urszula

Makulec Lucyna

JĘZYK POLSKI

Domańska Beata

Mucha Krystyna

Pietrzak Maria

Saganek Małgorzata

Szwed Jolanta

Wnuk-Słabuszewska Joanna

JĘZYK ANGIELSKI

Buczek Małgorzata 

Niewczas Daniel

Piłka Małgorzata

JĘZYK ROSYJSKI

Pikus Marta

JĘZYK NIEMIECKI

Michta Bartłomiej

HISTORIA

Cabaj Wanda

Saganek Małgorzata

Zalewska Elżbieta

WOS

Cabaj Wanda

GEOGRAFIA

Pietrasik Grażyna

Przychodzka Joanna

PRZYRODA 

Malitka Barbara 

MATEMATYKA

Ostałowska Sylwia 

Piłka Andrzej

Piotrowski Paweł

Witek Anna

FIZYKA

Ostałowska Katarzyna 

CHEMIA

Ochnik Karolina 

BIOLOGIA

Białek Agnieszka

INFORMATYKA

Janicka Agnieszka

Makulec Lucyna

Piłka Andrzej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Makulec Lucyna

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Makulec Lucyna

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Piłka Andrzej

PLASTYKA

Pałyska Izabela

MUZYKA/ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Michalik Róża

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Lidzbarska-Galas Marlena

Zadrożny Sławomir

RELIGIA

Gałkowski Karol

Wielgosz Teresa

BIBLIOTEKA

Winiarek Renata

PEDAGOG 

Iwona Galas 

WYCHOWAWCY    

ODDZIAŁ DZIENNY LOGOPEDYCZNO- FONIATRYCZNY-D1

Szarek Grażyna

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI ZABURZEŃ WIEKU ROZWOJOWEGO-D2

Sławomir Tudek

Wielgosz Barbara

Zygadło Anna

ODDZIAŁ NERWIC MŁODZIEŻOWYCH-D3

Barwicka Ewa

Bieniawska-Dąbek Krystyna

Gano Urszula

Sobiech Lidia

Trzcińska Justyna

Witak Małgorzata 

 OŚRODEK REHABILITACJI I TERAPII PSYCHIATRYCZNEJ DLA OSÓB
Z PODWÓJNĄ DIAGNOZĄ-D10

Mikulska Justyna

Ornat Kinga

Stobiecka-Donicz Anetta

Szczegot Iwona

Szlązek Jadwiga

Świtaj Robert

ODDZIAŁ TERAPII CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH-D11 

Budnicka Wanda

Lis Maria

Malitka Leszek

Różańska Agnieszka

Pietrasik Bartłomiej

Stępień Andrzej 

ODDZIAŁ DZIENNY CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH-D18

 Wochowska-Piętka Agnieszka

Data ostatniej aktualizacji 05.09.2018r.

 

 

 

 

 

Tue, 09/05/2017 - 22:59

Powrót