Akt założycielski ZSS2 W Garwolinie

Akt Założycielski został wydany 22 października 1962 r. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego
i podpisany przez ówczesnego Kuratora Okręgu Szkolnego. Jest to orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie
z dniem 1 stycznia 1963r.

Akt założycielski ZSS Nr 2 w Garwolinie

Tue, 08/05/2008 - 23:06

Powrót