Dzieje szkoły - archiwum

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

1. Dane historyczne

 1. Kadencje dyrektorów

  • Pierwszym kierownikiem szkoły była p. Irena Przerwa. Niestety nie zachowały się dokładne dane dotyczące tamtego okresu.

  • Od 1 kwietnia 1967 r. do 31 sierpnia 1973r. kierownikiem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie była p. Stanisława Gliwińska.

  • Od 1 września 1973r. do 30 czerwca 1991r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 przy Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie pełnił p. Edward Kret.

  • Od 1 lipca 1991r. do 31 sierpnia 1993r. dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 przy Stołecznym Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej była p. Maria Jaworska.

  • Od 1 września 1993 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 została p. Wanda Cabaj i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

 2. Nazwy szkoły

  • W dniu 1 stycznia 1963 roku na podstawie orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie utworzono Szkołę Podstawową Specjalną w Państwowym Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie (w skrócie PSND). Nauczyciele zatrudniani byli przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty i Kultury w Garwolinie.

  • Z dniem 1 sierpnia 1976 r. Urząd Miejski w Garwolinie Wydział Oświaty i Kultury zmienił nazwę placówki i tak została Szkołą Podstawową Specjalną Nr 3. Zmienił się także drugi człon w nazwie placówki PSNDZ zostało Stołecznym Zespołem Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży (w skrócie SZNOZ)

  • W 1993 roku Kuratorium Oświaty w Siedlcach zmieniło nazwę szkoły na Szkołę Podstawową Specjalną przy SZNOZ w Garwolinie.

  • Na początku 1994r. Ponownie zmienił się drugi człon w nazwie szkoły SZNOZ został przemianowany na Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej (w skrócie WZPZNOZ), tak więc pełna nazwa placówki brzmiała Szkoła Podstawowa Specjalna przy WZPZNOZ.

  • Na podstawie Zarządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 14 sierpnia 1998r.Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w skrócie WZPZNOZ przekształcony został w Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w skrócie SWZPZNOZ. W związku z tym Szkoła Podstawowa Specjalna przy WZPZNOZ w Garwolinie od dnia 01.01.1999r. zmieniła jeden z członów nazwy i nazywała się Szkołą Podstawową Specjalną przy SWZPZNOZ.

  • Na podstawie Uchwał Rady Powiatu Nr VII/42/99 z dnia 15.03.1999r., Nr VII/46/99 z dnia 15.03.1999r. i Nr VIII/56/99 z dnia 23.03.1999r. i Załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr 56/99 Szkoła Podstawowa Specjalna przy SWZPZNOZ w Garwolinie od dnia 01.09.1999r. została przemieniona w Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy SWZPZNOZ w Garwolinie.

  • Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/104/2000 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 lutego 2000r. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy SWZPZNOZ w Garwolinie stał się Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym przy SWZPZNOZ w Garwolinie, Al. Legionów 11.

  • Zgodnie z Uchwałą nr XXX/201/2001 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2 i Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Garwolinie w nazwie placówki nie umieszczono- najczęściej zmieniającego się członu – nazwy szpitala od 01.06.2001r. placówka nosi nazwę: Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Garwolinie.

  • Od 24.11.2004r placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie.

  • Od 12.04.2006r. w związku z Uchwałą Nr 184/252/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24.01 2006r w sprawie objęcia nauczaniem pacjentów Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 przy MCNiRDiM w Garwolinie – uległa zmianie nazwa placówki na Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

 3. Siedziba szkoły.

  • Od roku 1963r. Szkoła zajmowała jedynie pomieszczenia lekcyjne przy poszczególnych oddziałach w budynku Państwowego Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej przy ul. Armii Czerwonej 11, obecnie Aleja Legionów 11.

  • Od września 1972 r. szkoła przeniosła się do oddzielnego budynku, który służy jej do dnia dzisiejszego. Początkowo – do 1991 roku – szkoła zajmowała tylko część budynku liczącą 12 pomieszczeń.

  • W latach 1991 – 1998 wraz ze wzrostem liczby uczniów przejmowaliśmy kolejne pomieszczenia.

  • Od 1998 roku, zajmujemy już cały budynek liczący 19 pomieszczeń czyli – 11 sal lekcyjnych (w tym pracownie biologiczno-chemiczną fizyczno-matematyczną z zapleczem), 2 pomieszczenia biblioteczne (w tym jedno stanowi zaplecze na podręczniki szkoły specjalnej

   i jednocześnie archiwum), zastępcza sala gimnastyczna, sekretariat, pokój nauczycielski, pomieszczenie głównej księgowej (wygospodarowane jesienią 2001r poprzez przedzielenie zaplecza pracowni fizyczno-matematycznej), szatnia dziecięca i 3 łazienki.
   W łazience personelu wygospodarowane zostało małe pomieszczenie gospodarcze.

  • Korzystamy również z 3 sal lekcyjnych na oddziałach szpitalnych (1 sala na oddziale psychiatrycznym i 2 na neurologicznym), a także z 3 pomieszczeń dla przedszkola (1 sala na oddziale neurologicznym i 2 sale na oddziale zaburzeń wieku rozwojowego).

  • Budynek szkoły wymaga kapitalnego remontu.

2. Baza.

  • Budynek o powierzchni 611 m2 stoi na działce 7734/3 o powierzchni 0,3630 ha.

  • Wyposażenie szkoły na dzień przejęcia jej przez powiat garwoliński było bardzo skromne. Cały majątek szkoły na dzień 01.01.1999 roku wyceniony został na 1078,96 zł.

  • Dla porównania na koniec roku 2007 majątek szkoły wyceniony został na ok. 765 tysięcy zł (w tym pomoce uzyskane ze środków EFS – 485 tys. zł).

  • Budynek szkoły jest chroniony od 2000r. Firma Zeller Plastik Poland, ul Topolowa 38, 08-410 Wola Rębkowska jest od początku sponsorem ochrony, a chroni nas Firma Ochrona Osób i Mienia „Muszkieter” sp. z o.o. Miętne ul Garwolińska 66.

 

Dodano 08/04/2008

Thu, 10/06/2011 - 09:03

Powrót