II Sympozjum Powiatowe

14 grudnia odbyło się II Sympozjum Powiatowe „Zagrożona Młodzież Dialog o Profilaktyce i Terapii”. Przedsięwzięcie to zorganizowaliśmy wspólnie z Gminą Garwolin oraz Komendą Powiatową Policji.

Uczestnikami Sympozjum byli pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy szkolni, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy, policjanci oraz pracownicy służby zdrowia.

Sympozjum składało się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy poświęcony był diagnozie zjawiska uzależnień oraz działaniom interwencyjnym podejmowanym przez placówki oświatowe i policję. Druga część spotkania koncentrowała się wokół uwarunkowań psychologicznych i społecznych uzależnień. Ostatni panel dotyczył natomiast profilaktyki uzależnień w środowisku lokalnym. Wśród prelegentów byli między innymi przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Garwolinie, Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, Szpitala Mazowieckiego i Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

 

 

 

 

 

 

Wed, 01/13/2016 - 00:37

Powrót