INFORMACJA

 

INFORMACJA

        Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12.03.2020r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w oddziałach dziennych D1, D2, D18.

Wszystkich uczniów z oddziałów dziennych D1, D2, D18 prosimy o korzystanie z następujących stronny internetowych oraz zgłaszanie się rodziców/opiekunów po zadania do realizacji do sekretariatu szkoły:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Dla ósmoklasistów polecamy również codziennne rozwiązywanie testów, link do strony:

https://cke.gov.pl/category/aktualnosci/

 

 

Thu, 03/19/2020 - 14:37

Powrót