Sprzątanie Świata

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się pod hasłem  „Myślę, więc nie śmiecę”. Pod kierunkiem nauczycieli  pani Agnieszki Białek, pani Marii Lis i pana Dominika Ostrowskiego uczniowie w poszczególnych klasach obejrzeli dwa filmy:  dla młodzieży film pt. „Przyszłość planety”, dla młodszych film o recyklingu z serii Planeta Ziemia. Wykonane zostały też plakaty, które zostały wyeksponowane w formie gazetek  na szkolnych korytarzach.

Mon, 10/11/2021 - 10:25

Powrót