Dzień tabliczki mnożenia

Mnożenie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych, a tabliczki mnożenia do 100 uczy się każde dziecko.

Dobra znajomość tabliczki mnożenia jest potrzebna nie tylko w szkole na lekcjach matematyki, ale i w codziennym życiu. To niezwykle przydatna umiejętność, która zastępuje żmudne dodawanie wielu tych samych liczb. Warto więc uczyć dziecko tego rodzaju działań matematycznych przez zabawę.

W związku z tym w naszej szkole został zorganizowany konkurs matematyczny, aby ułożyć rym do działań z tabliczki mnożenia. Napłynęło   dużo   wierszy   i   rymów   opisujących   działania   z   tabliczki   mnożenia.   Rymy   opisywały codzienne życie uczniów, przyrodę i zwierzęta.

Wierszyki pozwoliły uczniom zapamiętać tabliczkę mnożenia i dostarczył dużo radości i pozytywnej energii.

Bardzo dziękujemy uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie.

  

Tue, 10/24/2023 - 11:09

Powrót